Olej pro kluzná vedení Převodový olej 39000PGD

Industrial Gear Oil Polyglycole 150

Tento MPM průmyslový syntetický převodový olej je na bázi polyalkylenglykolu a zaručuje vynikající mazací vlastnosti pro použití na vysoce zatížené šnekové převody, mechanické převody, včetně ložiskových systémů s vysokým tepelným zatížením. Díky vysokému indexu viskozity zaručuje tento olej dobrý mazací film i při vysokých teplotách. Pozn.: Ujistěte se, že jakékoliv potahované nebo natřené materiály v mazacím systému jsou odolné proti syntetickým mazivům tohoto druhu (například potah na bázi epoxidové pryskyřice). Olej nesmí přijít do kontaktu s hliníkem a jeho slitinami. Tento syntetický převodový olej není mísitelný s jakýmkoliv minerálním nebo syntetickým olejem , který není na bázi polyalkylenglykolu a neměli by se tedy míchat.

According to the specifications of

  • DIN 51517 part 3 CLP

Jednotky balení

Číslo výrobku
Objem
20 L
kusů v balení 1
kusů na paletě 30
Kód EAN 8714293129097
Číslo výrobku 39060PGD
Objem 60 L
kusů v balení 1
kusů na paletě 6
Kód EAN 8714293129561
Číslo výrobku 39205PGD
Objem 205 L
kusů v balení 1
kusů na paletě -
Kód EAN 8714293131571
Číslo výrobku 39999PGD
Objem 1 000 L
kusů v balení 1
kusů na paletě -
Kód EAN 8714293131588
Číslo výrobku Objem kusů v balení kusů na paletě Kód EAN
39020PGD 20 L 1 30 8714293129097
39060PGD 60 L 1 6 8714293129561
39205PGD 205 L 1 - 8714293131571
39999PGD 1 000 L 1 - 8714293131588
Zavřít